h
21 oktober 2015

transitie; nadruk ligt op geld en niet op de behoefte van de burger!

Na 10 maanden worstelt men nog  met de transitie van overheidstaken van rijk naar gemeente. Onderwerpen als; WMO -jeugdzorg - sociale minima-ouderenzorg-sport en cultuur en wijkbelangen , zijn op het bordje van de gemeente cq raad terecht gekomen. Op bepaalde onderdelen is het een complete chaos. De jeugdzorg die met stappen achteruit holt. De zorg voor ouderen zal in de toekomst afzakken naar een bedenkelijk niveau. De gemeente werkt budgetneutraal en kan zo niet voldoen aan de reële behoeften van de cliënten.  

Lees verder
21 oktober 2015

culturele voorzieningen versoberen

Versoberen van Culturele voorzieningen zoals het zwembad de Tongelreep en de schaatsbaan  is  het kind van de rekening in de begroting van de gemeente Eindhoven.
Ook in de omliggende gemeenten zoals Veldhoven zal men versoberen op b.v. Het zwembad en meerdere sportaccommodaties - harmonieën - en andere verenigingen die het hoofd maar amper boven water kunnen houden.

Lees verder
1 oktober 2015

SP stelt vragen over verslechteringen ten gevolge van de overdracht van de buurtbussen van het SRE aan de Provincie

Willemieke Arts, woordvoerster voor de SP in PS op het onderwerp mobiliteit, heeft in vragen aan GS de gevolgen van de overdracht van de buurtbussen van het voormalige SRE aan de provincie aan de orde gesteld.  In het ED werden vertegenwoordigers van de Stichting Buurtbus Laarbeek aan het woord gelaten, die zich de dupe voelden van een sterk toegenomen bureaucratisering, van de te verwachten lagere bedragen voor de exploitatie in de nieuwe OV-concessie en het benepen nieuwe reclame- en huisstijlbeleid van de provincie.  

Lees verder
24 september 2015

2 leden van de afdeling sp veldhoven leveren een bijdrage aan ´verbonden met veldhoven´

Het initiatief lag bij de bibliotheek Veldhoven. De opdracht: schrijf een verhaal/ gedicht, waarbij u uw betrokkenheid met Veldhoven toont.

Lees verder
10 september 2015

Wel of niet gratis parkeren in Veldhoven

Door de malaise in de detailhandel rijst bij de ondernemers de vraag; wel of niet gratis parkeren ?
´35 jarig bestaan´ stond een paar maanden geleden op een bord in City Centrum, teruggaande naar deze tijd toen het Centrum gebouwd is, was er de problematiek over het parkeren niet en ook in die jaren was er wel eens een crisis.Van leegstand was absoluut geen sprake, sterker nog de ondernemers deden het goed , de onderlinge concurrentie was gezond en was betaald parkeren absoluut geen discussie. Met de concurrentie door de grote winkels( Jumbo-A Heijn- C 1000- Aldi ) die elkaar beconcurreren heeft ook het betaald parkeren haar intrede gedaan. Hierin zag de gemeente een melkkoe, zelfs in de woonwijken rondom het Centrum moet men betalen.

Lees verder
4 september 2015

SP-AFDELING VELDHOVEN IN OPRICHTING!

Het oprichten van een nieuwe SP-Afdeling is zeker geen fluitje van een cent!  We zijn nu een jaar bezig met een 10-stappenplan, waarmee we  het partijbestuur moesten overtuigen dat we er klaar voor zijn. Enthousiasme is daarbij prima, maar stabiliteit van de groep is net zo belangrijk, en de juiste mensen moeten klaar staan om een bestuur te vormen, om acties en campagnes te voeren, en uiteindelijk een raadsfractie te leveren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Lees verder
28 augustus 2015

SP veldhoven stelt vragen aan het college omtrent de fraudewet

Op 1 januari 2013 is de Fraudewet van kracht gegaan. De centrale raad van beroep stelt in een uitspraak van 24 november 2014 dat er in een flink aantal gevallen onterechte boetes zijn opgelegd of te hoge boetes zijn opgelegd aan uitkeringsgerechtigden.

Lees verder

Pagina's