h
13 juni 2016

Nederland: weer geen automatisch donorschap.

Foto: SP

In Nederland wachten gemiddeld rond de 1000 mensen op een nieuw orgaan. Per jaar gaan ongeveer 150 mensen dood terwijl ze op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan. Deze mensen zijn te vergelijken met de man uit het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een man reisde van Jerusalem naar Jericho en werd onderweg overvallen door rovers, die hem halfdood langs de weg achterlieten. Twee hooggeplaatste Joden - een priester en een Leviet – weigeren hem te helpen en gaan voorbij, maar  een Samaritaan – lid van een destijds door de Joden geminacht volk – verzorgt de gewonde en laat hem opnemen in een herberg, waarvoor hij ook nog de kosten betaalt.

Lees verder
26 mei 2016

sp-veldhoven zoekt politiek talent

De afdeling SP Veldhoven is op zoek naar talent dat zich sociaal betrokken voelt bij Veldhoven. De afdeling heeft bijna 100 leden, een kerngroep van 12 actieve leden en een officieel door de leden gekozen bestuur. In het voorjaar  van 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en daar wil de SP met een sterk team aan deelnemen. Daarom vragen wij iedereen die zich aangesproken voelt om nu al met ons mee te doen in een ' werkgroep fractie'.

Lees verder
20 mei 2016

statushouders in veldhoven?

KAN JE FIJN WONEN IN VELDHOVEN?Als je het aan Hans van de Looij vraagt, de Wethouder van Wonen, dan zegt hij : 'ik zou het echt niet weten! En ik wil ook niet dat u me vraagt wanneer ik het wel weet!'

Lees verder
16 mei 2016

sp en het nationaal zorgfonds

Foto: SP

De SP heeft het initiatief genomen voor een nationaal zorgfonds zonder eigen risico

Lees verder
8 april 2016

ook veldhoven zegt nee

Foto: Arie Eliëns / SP-Veldhoven

Ondanks de moeilijke materie en de onwetendheid van vele kiezers, hebben wij van SP Veldhoven, de mensen kunnen overtuigen, om zoveel mogelijk NEE te stemmen tegen dit Handelsverdrag. Drie zaterdagen lang, hebben we met ons allen (incl.Susan en Annelies) 2500 flyers uitgedeeld op diverse plaatsen binnen Veldhoven met als hoogtepunt een heuse Camper op het Meiveld.

Lees verder
21 maart 2016

nee campagne begonnen

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

Afgelopen zaterdag is de ´nee campagne´in Veldhoven gestart. De campagne voor een nee tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Vier kerngroepleden van de SP Veldhoven deelden in het citycentrum de driemaal-nee flyer aan het winkelend publiek uit. Naar schatting 30% weet nog niet wat te stemmen of stemt niet. 40% zei nee te zullen stemmen en ongeveer 30% zal een ja-stem uitbrengen.

Lees verder
16 maart 2016

meer betalen voor zorg

Foto: SP

Veel mensen die zorg ontvangen en meer verdienen dan modaal, krijgen een hogere rekening in de bus voor WMO-voorzieningen zoals thuiszorg, dagopvang e.a. Hierop wijst het blad Binnenlands Bestuur. Tot 1 januari dit jaar gold er een overgangsrecht voor mensen die de zorg hadden vóór 1 januari 2015, toen die nog onder de AWBZ viel.
Mensen van wie de AWBZ-indicatie tijdens 2015 afliep werden eerder met (veel) hogere eigen bijdragen geconfronteerd. Vanaf dit jaar is het overgangsrecht voor iedereen vervallen.

Lees verder

Pagina's