h
18 november 2015

vluchtelingen: solidariteit en nuchterheid

Op SP-net staat een interessant verhaal over ´vluchtelingen´ waarin veel feiten worden genoemd en vooroordelen worden besproken. Voor SP-leden is dit verhaal te lezen door in te loggen. Voor niet-SP-leden heb ik hieronder  een link gemaakt zodat het voor iedereen te lezen is.

Lees verder
6 november 2015

prestatieafspraken sociale woningbouw 2016

Na 1 januari 2016 kunnen de Veldhovense woningbouwcorporaties zich niet meer verschuilen. De nieuwe woningwet schrijft prestatieafspraken met de gemeenteraad voor. En wel harde prestatieafspraken. Geen holle kreten meer waar we tot 2014 mee om de tuin geleid werden. Door verkoop daalde het aantal sociale huurwoningen de laatste jaren alleen maar.  Dit terwijl de behoefte steeds groter werd, want er komen steeds meer mensen met lage inkomens bij, die aangewezen zijn op een sociale huurwoning.

Lees verder
3 november 2015

Eerste alv sp-veldhoven levert ´nieuw´ bestuur op

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering is door de leden op maandag 2 november j.l. een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Voor de functie van voorzitter had zich één kandidaat gemeld, Robert Tros. Ook voor de functie van organisatiesecretaris was er één kandidaat, Frans van Meer. Door de twintig aanwezige leden  werd unaniem voor deze twee kandidaten gekozen. 

Lees verder
30 oktober 2015

steeds minder vaste banen

Vorig jaar waren er volgens de UWV 22% van de mensen overgestapt van  een uitzendbaan naar een vaste baan . In 2009 was dit nog 6% hoger. Het aantal uitzendbanen was vorig jaar september 458.000 ,  vijf jaar eerder waren er  412.000 uitzendbanen,  dus in vijf jaar zijn we niet veel opgeschoten.

Lees verder
21 oktober 2015

transitie; nadruk ligt op geld en niet op de behoefte van de burger!

Na 10 maanden worstelt men nog  met de transitie van overheidstaken van rijk naar gemeente. Onderwerpen als; WMO -jeugdzorg - sociale minima-ouderenzorg-sport en cultuur en wijkbelangen , zijn op het bordje van de gemeente cq raad terecht gekomen. Op bepaalde onderdelen is het een complete chaos. De jeugdzorg die met stappen achteruit holt. De zorg voor ouderen zal in de toekomst afzakken naar een bedenkelijk niveau. De gemeente werkt budgetneutraal en kan zo niet voldoen aan de reële behoeften van de cliënten.  

Lees verder
21 oktober 2015

culturele voorzieningen versoberen

Versoberen van Culturele voorzieningen zoals het zwembad de Tongelreep en de schaatsbaan  is  het kind van de rekening in de begroting van de gemeente Eindhoven.
Ook in de omliggende gemeenten zoals Veldhoven zal men versoberen op b.v. Het zwembad en meerdere sportaccommodaties - harmonieën - en andere verenigingen die het hoofd maar amper boven water kunnen houden.

Lees verder
1 oktober 2015

SP stelt vragen over verslechteringen ten gevolge van de overdracht van de buurtbussen van het SRE aan de Provincie

Willemieke Arts, woordvoerster voor de SP in PS op het onderwerp mobiliteit, heeft in vragen aan GS de gevolgen van de overdracht van de buurtbussen van het voormalige SRE aan de provincie aan de orde gesteld.  In het ED werden vertegenwoordigers van de Stichting Buurtbus Laarbeek aan het woord gelaten, die zich de dupe voelden van een sterk toegenomen bureaucratisering, van de te verwachten lagere bedragen voor de exploitatie in de nieuwe OV-concessie en het benepen nieuwe reclame- en huisstijlbeleid van de provincie.  

Lees verder

Pagina's