h
27 januari 2018

regeren was niets doen (´laat de markt werken´)

Het volgende bericht dateert uit 2016; 'De woningnood is zó hoog dat er 200.000 extra woningen moeten bijkomen. Sinds 2010 zijn er jaarlijks 35.000 woningen te weinig bijgebouwd, blijkt uit onderzoek van makelaarsvereniging Dynamis. Daardoor dreigen koopwoningen onbetaalbaar te worden voor middeninkomens.'
Vandaag, twee jaar later, verscheen dit alarmbericht met nog meer nadruk in het NOS-Journaal. We hebben acht crisisjaren gehad, de koopkracht, de vraag naar koopwoningen en de woningbouw zijn in die jaren ingezakt, duizenden bouwvakkers werden naar huis gestuurd en hebben andere banen gezocht. De kabinetten Rutte lieten de markt zijn werk doen, grepen niet in, maar lieten alles op zijn beloop. En nu, terwijl de economie is aangetrokken, zitten we met de gebakken peren. De prijzen van koopwoningen zijn in de dichtst bevolkte delen van Nederland buitensporig gestegen, huurwoningen in de vrije sector zijn er veel te weinig en daardoor voor veel mensen ook onbetaalbaar, en er is een groot tekort aan sociale huurwoningen, deels ook omdat woningcorporaties er vele verkocht en geen nieuwe bijgebouwd hebben.

Lees verder
21 november 2017

leden kiezen nieuw bestuur

Tijdens de ALV (algemene ledenvergadering) van 13 november j.l. hebben de leden van SP Veldhoven een nieuw dagelijks bestuur gekozen.

Lees verder
23 september 2017

Algemene leden vergadering sp veldhoven

Het bestuur van SP Veldhoven stelt voor om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tijdens de ledenvergadering gaan we over dit voorstel praten en zal het bestuur aansluitend een definitief standpunt innemen.

Lees verder
2 mei 2017

De 1- miljoen mensen campagne!

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

Komend jaar gaat de SP door heel Nederland de buurten in, scholen en bedrijven langs. Het doel is om minimaal 1 000 000 mensen te ontmoeten en spreken. Waarom? Om te horen wat er allemaal speelt, wat er beter kan of moet.  

Lees verder
12 maart 2017

tweede actie in de city

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

Met het prachtige lente weertje en de grote enthousiaste groep SPers was het een super leuke campagne middag in het City centrum.

Lees verder
5 maart 2017

Verkiezingsnacht in de schalm

Foto: SP

Volg onder het genot van een hapje en een drankje samen met de lokale politici de uitslag van de Tweede kamer verkiezingen. Dat kan op 15 maart vanaf 20:30 uur in Theater de Schalm.

Lees verder
5 maart 2017

Eerste actie in de city

Foto: Jack van Limpt / SP-Veldhoven

De campagne is volop bezig ! Vandaag (zaterdag 4 maart) in het City Centrum hebben we ons gezicht weer laten zien als SP Veldhoven.
Zoals altijd hebben we ons zelfde plekje weer ingenomen, het was niet al te druk in het Centrum maar de contacten met de mensen onderling biedt perspectief op 15 Maart. Het blijkt wel dat 75% zwevende is, daarom was het van belang dat we de zwevers bereiken. Over het algemeen kwam de SP er goed uit. Dus!!!

Lees verder

Pagina's