h

Nieuws van de afdeling

3 april 2019

Ministerie van ..................

'Bij de komst van kabinet-Rutte III werden de namen van sommige ministeries gewijzigd. De totale kosten kunnen tot bijna 32 miljoen euro oplopen.' (NRC 2 april 2019). Het meest ergerniswekkende voorbeeld is de naamsverandering bij Justitie. Eerst Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) geheten, sinds 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Onbekend nieuws is dit ook voor jullie natuurlijk niet meer.
Ongelooflijk is het wel. Het laat zien, hoe ver de beleidsmakers die dit soort beslissingen nemen, verwijderd zijn van het denken van de meeste Nederlanders. Compleet wereldvreemd moet ik ze noemen. 
Een bericht als dit ondermijnt ook heel sterk de belastingmoraal van de burgers, juist op een moment dat velen weer hun Aangifte Inkomstenbelasting over 2018 moeten doen. Waarom betalen voor dit soort onzin?
Ook roept het bericht twijfels op aan de controlerende capaciteit van onze volksvertegenwoordigers. Voor dit soort beslissingen had een stokje gestoken moeten worden.
Ten slotte: herhaling moet voorkomen worden. Daarom moet het parlement een wetje aannemen, waarin staat welke ministeries de Nederlandse staat kent en hoe ze - blijvend! - zullen heten. Nu staan er op Wikipedia zes verschillende lijstjes, gekopppeld aan telkens wisselende kabinetten. Als er voor bepaalde maatschappelijke terreinen op een zeker moment extra bewindslieden nodig geacht worden, dienen ze volgens tevoren omschreven heldere criteria ondergebracht te worden bij de vaste ministeries. Voorkomen moet worden dat er nieuwe ministeries gecreëerd worden om partijen aan meer of minder zetels voor bewindslieden te helpen.

Lees verder
16 maart 2019

sp-campagne provinciale verkiezingen in het citycentrum Veldhoven

Foto: Aart / SP Veldhoven

Na 9 maart j.l. waren we vandaag,16 maart, wederom aanwezig in het winkelgebied van Veldhoven. Op 9 maart waren we nog de enige politieke partij die campagne voerde. Vandaag moesten we het podium delen met de PVDA, D66, VVD, het CDA en Groen Links. De sfeer onderling tussen de verschillende partijen was gemoedelijk. Onze tomatensoep zorgde voor het contact tussen  de SP en de andere partijen. Ook wethouder Daan de Kort (VVD) konden we verleiden tot het nuttigen van onze warme soep. Die warmte was meer dan welkom want het was door de sterke wind weer erg koud. Dit weerhield onze 9 actieve leden er niet van om meer dan 3 uur aanwezig te zijn om het Veldhovens publiek ervan te overtuigen om te gaan stemmen en het liefst op de SP natuurlijk.

Lees verder
8 maart 2019

Meer arbeidsmigranten, maar dan …

Rob Jetten, de nieuwe fractieleider van D66, pleit voor toelating van meer arbeidsmigranten uit Oost-Europa, gewoon omdat wij ze nodig hebben. Met die motivering ben ik het wel eens. De nieuwsberichten bewijzen, dat wij zelf niet genoeg geschikte kandidaten hebben om alle openstaande vacatures te vervullen, terwijl daar in sommige sectoren heel dringend behoefte aan is.

Lees verder
27 januari 2018

regeren was niets doen (´laat de markt werken´)

Het volgende bericht dateert uit 2016; 'De woningnood is zó hoog dat er 200.000 extra woningen moeten bijkomen. Sinds 2010 zijn er jaarlijks 35.000 woningen te weinig bijgebouwd, blijkt uit onderzoek van makelaarsvereniging Dynamis. Daardoor dreigen koopwoningen onbetaalbaar te worden voor middeninkomens.'
Vandaag, twee jaar later, verscheen dit alarmbericht met nog meer nadruk in het NOS-Journaal. We hebben acht crisisjaren gehad, de koopkracht, de vraag naar koopwoningen en de woningbouw zijn in die jaren ingezakt, duizenden bouwvakkers werden naar huis gestuurd en hebben andere banen gezocht. De kabinetten Rutte lieten de markt zijn werk doen, grepen niet in, maar lieten alles op zijn beloop. En nu, terwijl de economie is aangetrokken, zitten we met de gebakken peren. De prijzen van koopwoningen zijn in de dichtst bevolkte delen van Nederland buitensporig gestegen, huurwoningen in de vrije sector zijn er veel te weinig en daardoor voor veel mensen ook onbetaalbaar, en er is een groot tekort aan sociale huurwoningen, deels ook omdat woningcorporaties er vele verkocht en geen nieuwe bijgebouwd hebben.

Lees verder
21 november 2017

leden kiezen nieuw bestuur

Tijdens de ALV (algemene ledenvergadering) van 13 november j.l. hebben de leden van SP Veldhoven een nieuw dagelijks bestuur gekozen.

Lees verder
23 september 2017

Algemene leden vergadering sp veldhoven

Het bestuur van SP Veldhoven stelt voor om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tijdens de ledenvergadering gaan we over dit voorstel praten en zal het bestuur aansluitend een definitief standpunt innemen.

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier