h
11 juli 2015

moedig Grieks ´nee´

Met een overweldigende meerderheid van 61,3% tegen nog geen 39% stemt het Griekse volk tegen de nieuwe crisismaatregelen van de Trojka (EU, IMF, ECB), die het land en de bevolking nog verder in de ellende zouden storten. Met grote moed keren de Grieken zich tegen de chantage van de Europese monopolies en hun regeringen, die door het afknijpen van bankkredieten het totale economische leven stil willen leggen. De keuze die de Europese regeringen het Griekse volk voorhouden is: 'bij Europa blijven of een Noord-Afrikaans land worden'. In hun eigen landen wordt de hetze verscherpt tegen luie Grieken en hun onverantwoordelijke regering, die verslaafd zijn aan het steuninfuus.

Lees verder
8 juli 2015

ONTERECHT GEDUPEERDE UITKERINGSGERECHTIGDEN KRIJGEN STEUN VAN DE SP

Door toedoen van het beleid van de regering hebben veel gemeenten de afgelopen tijd forse boetes uitgedeeld aan uitkeringsgerechtigden die per ongeluk fouten hebben gemaakt bij het invullen van formulieren. Na een hard oordeel van het Centrale Raad van Beroep en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman heeft minister Asscher toegezegd de Fraudewet te zullen herzien. Tegelijkertijd geeft hij aan niet van plan te zijn de onterechte boetes te corrigeren. Daar kunnen wij natuurlijk geen genoegen mee nemen. Op initiatief van SP-wethouder Arjan Vliegenthart – Amsterdam – hebben wethouders van meerdere partijen een pamflet gestuurd naar minister Asscher, waarin zij de regering verzoeken om gemeenten die gedupeerde uitkeringsgerechtigden compenseren, financieel tegemoet te komen.

Lees verder
8 juli 2015

Politiekcafe Nieuw socialisme in Europa

Op vrijdag 19 oktober zal SP Eindhoven samen met de Noord-Limburgse afdeling van de Belgische PVDA een politiek debat organiseren over het thema "Nieuw socialisme in Europa".  De Belgische PVDA is wat de SP in Nederland is namelijk de partij die laat zien dat er alternatieven zijn op links voor de hedendaagse problemen.

Lees verder
1 juli 2015

Openbare SP-avond in Best

Foto: SP

Afgelopen maandag is er een openbare SP-avond gehouden in Best. In het eerste deel van de avond konden de ruim 50 aanwezigen luisteren naar een indrukwekkende spreekbeurt van Harry van Bommel en Younis Lutfula. Het onderwerp was het Midden Oosten en de Islamitische Staat. Tijdens het tweede deel van de avond is er met SP-leden uit Best gesproken over de mogelijkheid om in Best een afdeling op te richten. Het resultaat van dit gesprek is dat er in september wordt gestart met een werkgroep bestaande uit 10 personen.

Lees verder
1 juli 2015

vno voorzitter de Boer: bijstand omlaag

Een provocatie - dat is het geschreeuw van VNO-voorzitter De Boer over bijstandsgerechtigden als ‘labbekakken’, waarvan driekwart aan het werk zou kunnen, maar daar te lui voor zijn. De eigenlijke bedoeling van De Boer is de bijstandsuitkeringen - waar toch al niet van te leven valt - verder te verlagen. Dan blijft er meer geld over voor de grootste uitkeringstrekkers in Nederland: de monopoliebedrijven - die subsidies ontvangen en per saldo geen belasting betalen.

Lees verder
20 juni 2015

Crisis voorbij?

Regering en VNO juichen over een economische groei van 2%, die de Nederlandse Bank voor dit jaar voorspelt. Dat zou ’natuurlijk’ te danken zijn aan hun politiek van sociale sloop, die zij de laatste jaren gevoerd hebben. Maar wie denkt dat de dames en heren nu hun afbraak wel zullen stoppen - of zelfs bezuinigingen terugdraaien - die komt bedrogen uit. Ondanks de voorspelde economische groei blijft de werkloosheid hoog - vooral onder 50-plussers. Voor de grote bedrijven en hun regering een argument voor verdere sloop.

Lees verder
15 juni 2015

gezocht: mensen die de vuile was buiten hangen

Foto: SP

Er is in het afgelopen jaar veel veranderd in de zorg. Hoe lang gaat dit nog door? Samen met een aantal medewerkers van diverse thuiszorgorganisaties die het helemaal zat zijn, hebben we over actie gesproken. De Volkspetitie van de FNV is prima. Maar hier in de regio Eindhoven moet echt wat gebeuren. De bestuurders bezuinigen en zeggen dat het zo moet. De wethouders in de regio denken dat het goed gaat, want niemand protesteert. Wij weten dat het niet waar is. Maar we praten er niet graag over. Cliënten durven niet te klagen - of kunnen dat niet meer. Niemand wil de vuile was buiten hangen. Maar als je er niets van zegt gaat het maar door. Dus gaan we juist wel de vuile was buiten hangen.

Lees verder

Pagina's