h

leden kiezen nieuw bestuur

21 november 2017

leden kiezen nieuw bestuur

Tijdens de ALV (algemene ledenvergadering) van 13 november j.l. hebben de leden van SP Veldhoven een nieuw dagelijks bestuur gekozen.

Voor de functie van voorzitter hebben zich twee kandidaten gemeld; Frans van Meer en Hans van den Eertwegh. Voor de functie van organisatiesecretaris is er één kandidaat; Aart van Zutphen.

Frans en Hans krijgen de gelegenheid om hun kandidatuur te motiveren. 11 van de 12 aanwezigen mogen hun stem uitbrengen. Er wordt schriftelijk gestemd.
Voor de functie van voorzitter krijgt Frans 10 stemmen en Hans 1 stem. Voor de functies van organisatiesecretaris krijgt Aart 11 stemmen.
De overige (bestuurs)functies worden ingevuld door:
Mireille Susetyo (penningmeester, social media en PR)
Ton Schrader( actieleider)
Jack van Limpt (waarnemer lokale politiek)
Mark Ruys (waarnemer lokale politiek)
Ad Prins (distributeur Tribune)
Aart van Zutphen( webmaster en CIVICRM)

Reacties

Wat denkt de SP Veldhoven te bereiken in de plaatselijke Veldhovense politiek........??? Wat is de échte reden dat de SP niet meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen hier in Veldhoven??? Bestaat er eigenlijk in Veldhoven nog wel een goed functionerende locale SP.......??? Te gek voor woorden dat je in je eigen plaats, als SP stemmer, moet gaan kiezen voor b.v. de Senioren partij........
Met mijn verhuizing van Eindhoven naar Veldhoven heb ik, om de hierboven vermelde reden, mijn lidmaatschap maar opgezegd.......waarvan acte.........!!!

Beste heer/mevrouw Dassen,
De reden waarom we dit jaar in Veldhoven niet meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen is het gebrek aan actieve leden. We hebben alle Veldhovense leden diverse malen aangeschreven met het verzoek om zich actief in te zetten. Ook op andere wijze hebben we geprobeerd om nieuwe leden te werven. We hebben nog maar net voldoende bestuursleden om de afdeling in stand te houden . Er zijn onvoldoende mensen die zich verkiesbaar stellen als raadslid.
Dit is niet alleen een Veldhovens en een SP probleem.
Het spijt ons dus dat u in Veldhoven niet voor de SP kunt kiezen. Hopelijk over vier jaar wel weer.
Jammer dat u eerst uw lidmaatschap opzegt en daarna om uitleg vraagt. Dit is m.i. de verkeerde volgorde.
Met vriendelijke groet,
Aart van Zutphen (organisatiesecretaris SP Veldhoven)

Reactie toevoegen

U bent hier