h
1 juli 2015

vno voorzitter de Boer: bijstand omlaag

Een provocatie - dat is het geschreeuw van VNO-voorzitter De Boer over bijstandsgerechtigden als ‘labbekakken’, waarvan driekwart aan het werk zou kunnen, maar daar te lui voor zijn. De eigenlijke bedoeling van De Boer is de bijstandsuitkeringen - waar toch al niet van te leven valt - verder te verlagen. Dan blijft er meer geld over voor de grootste uitkeringstrekkers in Nederland: de monopoliebedrijven - die subsidies ontvangen en per saldo geen belasting betalen.

Lees verder
20 juni 2015

Crisis voorbij?

Regering en VNO juichen over een economische groei van 2%, die de Nederlandse Bank voor dit jaar voorspelt. Dat zou ’natuurlijk’ te danken zijn aan hun politiek van sociale sloop, die zij de laatste jaren gevoerd hebben. Maar wie denkt dat de dames en heren nu hun afbraak wel zullen stoppen - of zelfs bezuinigingen terugdraaien - die komt bedrogen uit. Ondanks de voorspelde economische groei blijft de werkloosheid hoog - vooral onder 50-plussers. Voor de grote bedrijven en hun regering een argument voor verdere sloop.

Lees verder
15 juni 2015

gezocht: mensen die de vuile was buiten hangen

Foto: SP

Er is in het afgelopen jaar veel veranderd in de zorg. Hoe lang gaat dit nog door? Samen met een aantal medewerkers van diverse thuiszorgorganisaties die het helemaal zat zijn, hebben we over actie gesproken. De Volkspetitie van de FNV is prima. Maar hier in de regio Eindhoven moet echt wat gebeuren. De bestuurders bezuinigen en zeggen dat het zo moet. De wethouders in de regio denken dat het goed gaat, want niemand protesteert. Wij weten dat het niet waar is. Maar we praten er niet graag over. Cliënten durven niet te klagen - of kunnen dat niet meer. Niemand wil de vuile was buiten hangen. Maar als je er niets van zegt gaat het maar door. Dus gaan we juist wel de vuile was buiten hangen.

Lees verder
11 juni 2015

SP aanwezig bij demonstratie tegen Alders(tafel)

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

Een kleine 75 personen waren donderdagavond samengekomen om te demonstreren tegen verdere uitbreiding van Eindhoven Airport. De verschillende belangengroepen hadden zich verenigd voor het gemeentehuis van Veldhoven waar om 20.00u een overleg gepland stond met commisievoorzitter Hans Alders en verschillende Brabantse statenleden en Brabantse gemeenteraadsleden. Ook aanwezig was Joost Meijs de directeur van Eindhoven Airport.

Lees verder
11 juni 2015

strijd bij VNG

Burgemeesters en wethouders die het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Apeldoorn bezochten werden met acties geconfronteerd. De regering heeft tegelijk met de afbraak van zowel de Sociale Werkplaatsen als de zorg veel verantwoordelijkheid naar de gemeenten verplaatst - maar dat vereist van de gemeentebesturen ook dat zij positie kiezen. Bijvoorbeeld hoeveel geld zij beschikbaar stellen voor de thuiszorg. Een 60-tal thuiszorgcollega’s van TSN (werkzaam in verschillende gemeenten) die strijden tegen aangekondigd massaontslag en 25% loondaling waren naar Apeldoorn gekomen. Zij vroegen de gemeentebestuurders de zorgpetitie van de FNV te tekenen, maar zelfs dat was voor verreweg de meesten al teveel gevraagd. De leuzen aan twee vliegtuigjes:“Bloedbad in de thuiszorg” en “VNG viert feestje” bleken op voorhand goed gekozen.

Lees verder
11 juni 2015

minder mensen aanvullend verzekerd

In 2013 had 17% van de huishoudens geen aanvullende zorgverzekering tegenover 12% een jaar eerder, meldt het CBS. Dat is een verschil van 350.000 huishoudens. Van de laagste inkomens had in 2013 28% geen aanvullende zorgverzekering afgesloten. Als gevolg hiervan betaalde een gemiddeld huishouden volgens het CBS 4% minder zorgpremie. Vooral mensen met lagere inkomens zullen hiervoor gekozen hebben, om het stijgende eigen risico en een lagere koopkracht te compenseren. Door verandering van de wet kregen minder mensen in 2013 zorgtoeslag. Degenen die de toeslag nog wel kregen ontvingen gemiddeld een hoger bedrag. 

Lees verder
11 juni 2015

sloopwerk zorg betaalt goed

Foto: SP

Veel directeuren van zorginstellingen die op grote schaal collega’s ontslaan, lonen verlagen enzovoorts, worden zelf zeer royaal betaald. In het jaarlijks onderzoek naar salaris, bonus en ontslagvergoeding van directeuren van zorginstellingen door de FNV blijkt dat meer dan 52 directeuren meer verdienen dan de minister-president. Een wet die topsalarissen in de zorg zou beperken blijkt niet waterdicht en verder is er een lange overgangstermijn voor directeuren die voor invoering van de wet al zoveel verdienden.

Lees verder

Pagina's