h
11 juni 2015

SP aanwezig bij demonstratie tegen Alders(tafel)

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

Een kleine 75 personen waren donderdagavond samengekomen om te demonstreren tegen verdere uitbreiding van Eindhoven Airport. De verschillende belangengroepen hadden zich verenigd voor het gemeentehuis van Veldhoven waar om 20.00u een overleg gepland stond met commisievoorzitter Hans Alders en verschillende Brabantse statenleden en Brabantse gemeenteraadsleden. Ook aanwezig was Joost Meijs de directeur van Eindhoven Airport.

Lees verder
11 juni 2015

strijd bij VNG

Burgemeesters en wethouders die het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Apeldoorn bezochten werden met acties geconfronteerd. De regering heeft tegelijk met de afbraak van zowel de Sociale Werkplaatsen als de zorg veel verantwoordelijkheid naar de gemeenten verplaatst - maar dat vereist van de gemeentebesturen ook dat zij positie kiezen. Bijvoorbeeld hoeveel geld zij beschikbaar stellen voor de thuiszorg. Een 60-tal thuiszorgcollega’s van TSN (werkzaam in verschillende gemeenten) die strijden tegen aangekondigd massaontslag en 25% loondaling waren naar Apeldoorn gekomen. Zij vroegen de gemeentebestuurders de zorgpetitie van de FNV te tekenen, maar zelfs dat was voor verreweg de meesten al teveel gevraagd. De leuzen aan twee vliegtuigjes:“Bloedbad in de thuiszorg” en “VNG viert feestje” bleken op voorhand goed gekozen.

Lees verder
11 juni 2015

minder mensen aanvullend verzekerd

In 2013 had 17% van de huishoudens geen aanvullende zorgverzekering tegenover 12% een jaar eerder, meldt het CBS. Dat is een verschil van 350.000 huishoudens. Van de laagste inkomens had in 2013 28% geen aanvullende zorgverzekering afgesloten. Als gevolg hiervan betaalde een gemiddeld huishouden volgens het CBS 4% minder zorgpremie. Vooral mensen met lagere inkomens zullen hiervoor gekozen hebben, om het stijgende eigen risico en een lagere koopkracht te compenseren. Door verandering van de wet kregen minder mensen in 2013 zorgtoeslag. Degenen die de toeslag nog wel kregen ontvingen gemiddeld een hoger bedrag. 

Lees verder
11 juni 2015

sloopwerk zorg betaalt goed

Foto: SP

Veel directeuren van zorginstellingen die op grote schaal collega’s ontslaan, lonen verlagen enzovoorts, worden zelf zeer royaal betaald. In het jaarlijks onderzoek naar salaris, bonus en ontslagvergoeding van directeuren van zorginstellingen door de FNV blijkt dat meer dan 52 directeuren meer verdienen dan de minister-president. Een wet die topsalarissen in de zorg zou beperken blijkt niet waterdicht en verder is er een lange overgangstermijn voor directeuren die voor invoering van de wet al zoveel verdienden.

Lees verder
8 juni 2015

Oproep ´protest tegen uitbreiding Eindhoven Airport´

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

Op donderdag 11 juni komt Hans Alders naar Veldhoven om Gemeenteraads- en Provinciale Statenleden te informeren over het advies dat hij over Eindhoven Airport wil uitbrengen. Wij gaan hen een hart onder de riem zingen met een ter plekke opgericht zangkoor, dat het meesterwerk “Brabantse nachten zijn lang (en komen door het vliegen in het gedrang)” gaat opvoeren. Dat gaat gebeuren op donderdag 11 juni 2015 van 19.00u-20.00u bij de ingang van het Gemeentehuis Veldhoven (meiveld 2) Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Lees verder
7 juni 2015

asociale boetes van asociale minister

De VVD-PvdA-regering voerde een wet in waardoor zware boetes - tot 100% - werden opgelegd aan mensen die een fout maakten of niet op tijd waren bij het leveren van gegevens voor hun bijstandsuitkering of WW. Officieel waren deze boetes bedoeld om fraude te bestrijden, maar ze troffen iedereen die per ongeluk een foutje maakte of zelfs niet in staat was de gewenste gegevens op tijd te leveren.

Lees verder
2 juni 2015

SP Veldhoven ondersteunt FNV/CNV actie

Foto: Frans van Meer / SP-Veldhoven

Met 5 leden van onze werkgroep hebben we afgelopen week op diverse plaatsen in Veldhoven  Handtekeningen opgehaald voor de landelijke volkspetitie "Red de Zorg".

Lees verder

Pagina's