h

Ministerie van ..................

3 april 2019

Ministerie van ..................

'Bij de komst van kabinet-Rutte III werden de namen van sommige ministeries gewijzigd. De totale kosten kunnen tot bijna 32 miljoen euro oplopen.' (NRC 2 april 2019). Het meest ergerniswekkende voorbeeld is de naamsverandering bij Justitie. Eerst Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) geheten, sinds 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Onbekend nieuws is dit ook voor jullie natuurlijk niet meer.
Ongelooflijk is het wel. Het laat zien, hoe ver de beleidsmakers die dit soort beslissingen nemen, verwijderd zijn van het denken van de meeste Nederlanders. Compleet wereldvreemd moet ik ze noemen. 
Een bericht als dit ondermijnt ook heel sterk de belastingmoraal van de burgers, juist op een moment dat velen weer hun Aangifte Inkomstenbelasting over 2018 moeten doen. Waarom betalen voor dit soort onzin?
Ook roept het bericht twijfels op aan de controlerende capaciteit van onze volksvertegenwoordigers. Voor dit soort beslissingen had een stokje gestoken moeten worden.
Ten slotte: herhaling moet voorkomen worden. Daarom moet het parlement een wetje aannemen, waarin staat welke ministeries de Nederlandse staat kent en hoe ze - blijvend! - zullen heten. Nu staan er op Wikipedia zes verschillende lijstjes, gekopppeld aan telkens wisselende kabinetten. Als er voor bepaalde maatschappelijke terreinen op een zeker moment extra bewindslieden nodig geacht worden, dienen ze volgens tevoren omschreven heldere criteria ondergebracht te worden bij de vaste ministeries. Voorkomen moet worden dat er nieuwe ministeries gecreëerd worden om partijen aan meer of minder zetels voor bewindslieden te helpen.

Lau Kanen (SP-Veldhoven)

Reactie toevoegen

U bent hier