h

Algemene leden vergadering sp veldhoven

23 september 2017

Algemene leden vergadering sp veldhoven

Het bestuur van SP Veldhoven stelt voor om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tijdens de ledenvergadering gaan we over dit voorstel praten en zal het bestuur aansluitend een definitief standpunt innemen.

Ook zullen we een bestuursverkiezing houden. Van het oude bestuur is Sietze van der Veen vertrokken vanwege een verhuizing naar de gemeente Eindhoven. Robert Tros en Gerard Schoenmakers stellen zich als resp. voorzitter en organisatiesecretaris, niet herkiesbaar. 

Belangstellenden voor een functie binnen het bestuur kunnen zich melden, ook nog tijdens de vergadering.

DE A.L.V. is op maandag 25 september om 20.00U in het wijkgebouw 't Tweespan, mira 2 in veldhoven

Reactie toevoegen

U bent hier