h

Info-avond Nationaal Zorgfonds in d'n Bond.

22 januari 2017

Info-avond Nationaal Zorgfonds in d'n Bond.

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

Op 20 januari 2017 heeft SP Veldhoven een openbare info-avond gehouden over het Nationaal Zorgfonds. De avond werd geleid door 2 vrijwilligers van het Nationaal Zorgfonds die zelf in de zorg werkzaam zijn en dus dagelijks tegen problemen aanlopen die rechtstreeks voortkomen uit de marktwerking in de zorg. Er werden voorbeelden gegeven van mensen die zorg mijden omdat ze het eigen risico niet kunnen opbrengen, mensen die in januari  al door hun eigen risico heen zijn en dus een boete op ziek zijn hebben. Veel mensen hebben ook geen geld voor aanvullende verzekeringen. Stelling is dat de kwetsbare mensen in de samenleving hiermee het hardst  getroffen worden.

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

(Foto:Robert)

Er kwam een discussie los in de zaal over het succes van de marktwerking want er werden ook winsten gemaakt die dan toch terug kunnen vloeien naar de zorg. Maar als er niets verandert zal die winst die de verzekeraars nu op de planken hebben liggen volgend jaar uitgekeerd gaan worden aan de aandeelhouders en dus niet ten goede komen aan de zorg. Dus kan men concluderen dat de marktwerking is geslaagd alleen voor diegene die er winst op hebben gemaakt. En dat de zorggebruiker daar dus niet van profiteert.

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

(Foto:Mareille)

John Nabben, een gastspreker van combinatie jeugdzorg,  uitte zijn zorg over de vicieuze cirkel waarin de kwetsbare jongeren waar hij mee werkt in terecht komen zodra ze 18 jaar zijn. Met hun nog schamele inkomen moeten ze zelfstandig gaan wonen, alle vaste lasten betalen en daarbij ook nog die ieder jaar stijgende zorgpremie.  Bijzonder probleem is dat de zorgtoeslag niet direct verrekend wordt. Zij krijgen dat geld gewoon in handen en zullen dat dan natuurlijk direct gebruiken om gaten mee te vullen. Hierdoor ontstaat er achterstand in de premiebetaling en daarvoor lopen ze boetes op. Bovendien hebben deze jongeren vaak therapie of medicatie nodig waar ze niet alleen hun eigen risico mee op moeten hoesten maar ook nog eens vaak een eigen bijdrage.

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

(Foto:John)

Dit systeem geeft deze kwetsbare groep nog meer stress en geen eerlijke kans om zonder schulden op eigen benen te staan, ook al doen ze nog zo hun best.

Uiteraard kwam de terechte vraag uit het publiek; “Hoe willen we het nationaal zorgfonds gaan betalen? “    Deze vraag werd beantwoord door tweede kamer kandidaat voor de SP Bert Peterse (uit Weert).  

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

(Foto:Bert)

Die vertelde dat het eigen risico weg kan en het basispakket verruimd kan worden met fysio, tandzorg en psychische zorg door de marktwerking uit de zorg te halen. Concreet minder gebouwen,  personeel, directeuren, groter inkopen van medicijnen waardoor het goedkoper kan. Minder bureaucratie en ook weg met de verzekeraar op de stoel van de zorgverlener. Het ineffectieve reclame overstapcircus dat dan niet meer nodig is ieder jaar levert ook een bezuiniging op.

Een aanwezige merkte op dat er bij onze berekening zelfs dan nog geld overbleef en  Bert legde uit dat deze marge er hopelijk ook voor zorgde dat er nog meer mogelijk is zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor sommige medicijnen te verlagen dan wel af te schaffen.

Verder:  de doorrekening van het Centraal Planbureau (dus in combinatie met het gehele SP-programma) wordt in februari verwacht.

Er zijn nog een paar steunbetuigingen binnengekomen en na afloop is er nog (even) nageborreld aan de bar.

Foto: Aart van Zutphen / SP-Veldhoven

(tekst: Mireille Susetyo en Robert Tros / foto´s: Aart van Zutphen)

Reactie toevoegen

U bent hier