h

transitie; nadruk ligt op geld en niet op de behoefte van de burger!

21 oktober 2015

transitie; nadruk ligt op geld en niet op de behoefte van de burger!

Na 10 maanden worstelt men nog  met de transitie van overheidstaken van rijk naar gemeente. Onderwerpen als; WMO -jeugdzorg - sociale minima-ouderenzorg-sport en cultuur en wijkbelangen , zijn op het bordje van de gemeente cq raad terecht gekomen. Op bepaalde onderdelen is het een complete chaos. De jeugdzorg die met stappen achteruit holt. De zorg voor ouderen zal in de toekomst afzakken naar een bedenkelijk niveau. De gemeente werkt budgetneutraal en kan zo niet voldoen aan de reële behoeften van de cliënten.  

SP Veldhoven weet dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 velen van stoel zijn gewisseld en helemaal geen politieke achtergrond hebben en geen verstand hebben van de transitie zoals genoemd.
Om de problemen goed te kunnen managen zullen de neuzen van de gehele gemeenteraad dezelfde kant op moeten staan. Kennis van zaken en een goede samenwerking tussen de verschillende politieke partijen in het algemeen en de raadsleden van de politieke partijen in het bijzonder, zijn daarbij van belang. Daarom is de SP Veldhoven zich  aan het uitbreiden met de juiste mensen op de juiste plaats.
Wij hebben het voordeel dat we dadelijk geschoold en wel mee kunnen doen in 2018 om de sociale agenda vorm te geven en dát te geven waar de burger recht op heeft.

De doelstelling van de SP Veldhoven voor de komende periode moet dan ook zijn het centraal stellen van de burgers bij de gemeentelijke dienstverlening en de bewoners actief te betrekken bij beleidsvorming. De betrokkenheid en belangstelling voor de gemeentepolitiek moet vergroot worden. Aanbevelingen van inwoners zou hierbij perfect aansluiten.

Ook de minima blijven vaak onderbelicht , en dan gaat het ook over de Sinti's en Roma's in onze gemeente om die te begeleiden vanuit hun culturele achtergrond naar werk-wonen- inkomen. De gemeente heeft hier een hele inspanningsverplichting gedaan die een aantal jaren geleden goed is ingezet waardoor er vele stage plaatsen zijn ontstaan en van daaruit ook werk is voort gekomen.
Daarom pleit ik er ook voor dat de gemeente dit dan ook handhaaft , omdat dit beleid zijn vruchten afwerpt.

Mvg Jack van Limpt
Werkgroep SP Veldhoven

Reactie toevoegen

U bent hier